Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) przy PCPR w Pucku: co to jest i czym się zajmuje?

  • 5 lutego, 2024

Starostwo Powiatu Puckiego wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku prowadzą Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK), z którego pomocy w przeciągu pięciu miesięcy skorzystało niemalże 500 osób.

Czym jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) w Pucku i gdzie się znajduje? Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia wsparcie mieszkańcom powiatu puckiego w nagłych i ciężkich sytuacjach życiowych, a znajduje się przy PCPR w Pucku (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku) ul. Kolejowa 7C (wejście na wprost bramy wjazdowej na teren PCKZiU w Pucku).

– To miejsce, w którym zespół specjalistów i psychologów pomaga przywrócić równowagę psychiczną oraz odzyskać kontrolę nad życiem w sytuacjach takich jak np. doświadczenie przemocy domowej, współuzależnienie, czy problemy wychowawcze z dziećmi – tłumaczą w Starostwie Powiatu Puckiego. – Placówka oferuje także doraźne schronienie w formie “hostelu kryzysowego”.

W OIK w Pucku w 2023 r. odbyły się grupy wsparcia, program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową oraz szkoła dla rodziców i wychowawców.

Od sierpnia do grudnia 2023 r. ze wsparcia psychologicznego skorzystało łącznie 370 osób, z porad pranych – 90 osób, a ze wsparcia socjalnego – 28 osób. Widać, że pomoc oferowana przez OIK w Pucku jest potrzebna, dlatego też w roku 2024 Powiat Pucki planuje kontynuowanie grupy wsparcia i samorozwoju oraz szkoły dla rodziców i wychowawców.