• 283
    0

    W tym roku 15 lat współpracy Powiatu Puckiego z Powiatem Gliwickim. Skromne, oficjalne uroczystości odbyły się w wyremontowanym budynku PCKZIU w Pucku. Poza tym, delegacja z Gliwic wzięła udział m.in. w tradycyjnej Sobótce w Jastarni oraz w regatach samorządowych w Rewie.
  • 623
    0

    W 2017 roku na terenie gminy Władysławowo została przeprowadzona obligatoryjna – raz na 15 lat – weryfikacja geodezyjna. Jej następstwem była trwająca dwa lata modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy. Teraz nadszedł czas na ostatni element czyli wyłożenie do wglądu dla osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków.– To bardzo ...