Obchody 3 maja w Helu

  • 4 maja, 2023
Obchody 3 maja w Helu

Pod pomnikiem Obrońców Helu, gdzie wartę pełnili żołnierze z Punktu Bazowania Hel odbyła się uroczystość upamiętniającą 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji Polski. Władysław Szarski, dyrektor Muzeum Obrony Wybrzeża, wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty oraz oddały hołd poczty sztandarowe Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego oddziału Hel oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu.