• 375
    0

    W tym roku w związku z epidemią uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja miały nieco inny charakter. 3 maja o 11.00 została odprawiona w Kościele parafialnym msza Święta w intencji Ojczyzny, natomiast o 12.00 pod pomnikiem poświęconym Obrońcom Helu, gdzie wartę pełnili żołnierze z Punktu Bazowania Hel, zostały złożone kwiaty oraz hołd oddał poczet sztandarowy ...