Kosakowo. Wójt Marcin Majek z absolutorium w 2022 roku

  • 21 czerwca, 2022
Kosakowo. Wójt Marcin Majek z absolutorium w 2022 roku

Zdecydowaną większością głosów radni gminy Kosakowo udzielili absolutorium wójtowi Marcinowi Majkowi. – Pomimo wielu trudności i problemów bardzo dużo udało się zrealizować – podsumowuje 2021 rok w gminie Kosakowo jej wójt.

Foto. Gmina Kosakowo

11 radnych było „za”, jeden „przeciw” – takim stosunkiem głosów wójt Marcin Majek otrzymał absolutorium za 2021 rok. A ten, jak podsumował później samorządowiec, nie był specjalnie łaskawy.

– Szanowni Państwo, rok 2021 był bardzo trudnym rokiem, stawiającym przed samorządem Gminy Kosakowo wiele trudnych spraw i konieczność podejmowania ważnych decyzji. Pomimo wielu trudności i problemów bardzo dużo udało się zrealizować – komentuje wójt Marcin Majek. – W dniu dzisiejszym praktycznie jednogłośnie otrzymałem wotum zaufania i absolutorium za 2021 r. Chciałbym przekazać wyrazy podziękowania dla Pani Barbary Stanisławskiej Skarbnik Gminy, Pani Eweliny Paszke Sekretarz Gminy, oraz dla Pana Marcin Kopitzkiego Zastępcy Wójta. Moje szczególne podziękowania kieruję przede wszystkim do pracowników Urzędu Gminy Kosakowo. Dzisiejsze głosowanie to także docenienie Waszej pracy, dzięki której nasza Gmina Kosakowo staje się coraz piękniejsza. Dziękuję.

W 2021 roku budżet gminy Kosakowa był niezły. Dochody wyniosły 134,7 mln zł, więc udało się wykonać założenia w ok. 107%. Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą ok. 126,8 mln (91%).

Także Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Jak podkreśla wójt, ten dobry wynik, to efekt pracy szerokiego grona społeczności gminy Kosakowo.

– W tym miejscu W tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować Radnym Gminy Kosakowo za bardzo aktywną pracę przez cały rok. Dziękuję również za wiele merytorycznych dyskusji na sesjach i komisjach, podczas których podejmujemy ważne decyzje dla mieszkańców Gminy Kosakowo – mówi Marcin Majek.