• 220
    0

    Zdecydowaną większością głosów radni gminy Kosakowo udzielili absolutorium wójtowi Marcinowi Majkowi. – Pomimo wielu trudności i problemów bardzo dużo udało się zrealizować – podsumowuje 2021 rok w gminie Kosakowo jej wójt. 11 radnych było “za”, jeden “przeciw” – takim stosunkiem głosów wójt Marcin Majek otrzymał absolutorium za 2021 rok. A ten, jak podsumował później samorządowiec, ...