Konflikt rolników z radą gminy Kosakowo

  • 20 czerwca, 2023
Konflikt rolników z radą gminy Kosakowo

Rada gminy Kosakowo uchwaliła Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. To jeden z najważniejszych dokumentów kształtujących politykę przestrzenną gminy. W aktualnym dokumencie dokonano wielu zmian w tym między innymi: – redukcja terenów przeznaczonych pod zabudowę o około 100 ha – wyznaczenie nowych terenów zielonych – wprowadzenie systemu transportowego w oparciu o zatwierdzone Studium Transportowe Gminy Kosakowo -️ rezerwa terenów pod przyszłe szkoły i przedszkola Projekt wzbudził kontrowersje wśród rolników, którzy obawiają się o przyszłość gospodarstw rolnych i ich funkcjonowaniu. Władze gminy Kosakowo uspakajają, że studium ma głównie ograniczyć zabudowę i zabezpieczyć tereny zielone.