• 1516
    0

    Rybacy z Gdańska, Górek Zachodnich, Łeby, Władysławowa, Helu i Jastarni – łącznie 51 kutrów – protestowali na wodach Zatoki Gdańskiej. Środowisko jest oburzone planami resortu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa. Dokument przewiduje m.in zamknięcie łowisk na Zatoce Gdańskiej dla kutrów dłuższych niż 12 metrów i w ...