Klezmerski weekend w Helu

  • 5 lipca, 2022
Klezmerski weekend w Helu

Mieszkańcy i turyści wypoczywający w Helu mieli rzadką okazję wysłuchania musicalu „Gdybym był bogaty”, wystawianego na największych scenach świata w wykonaniu artystów scen krakowskich, wrocławskich oraz Teatru Żydowskiego w Warszawie. W piątkowy wieczór pogoda przegoniła wszystkich z bulwaru, ale aktorzy nie pozostawili widzów i wystąpili następnego dnia w południe przy pełnej widowni.