• 209
    0

    Mieszkańcy i turyści wypoczywający w Helu mieli rzadką okazję wysłuchania musicalu “Gdybym był bogaty”, wystawianego na największych scenach świata w wykonaniu artystów scen krakowskich, wrocławskich oraz Teatru Żydowskiego w Warszawie. W piątkowy wieczór pogoda przegoniła wszystkich z bulwaru, ale aktorzy nie pozostawili widzów i wystąpili następnego dnia w południe przy pełnej widowni.