„Żagle w górę, czas na kulturę” – II edycja

  • 26 lipca, 2023
„Żagle w górę, czas na kulturę” – II edycja

„Żagle w górę, czas na kulturę” to cykl spotkań nawiązujących do zanikających czynności edukacyjnych na wodzie w gminie Krokowa. Uwzględniając zgłaszane potrzeby zarówno mieszkańców jak i turystów, proponowane działanie skupia się na nauce o rybołówstwie, historii żeglugi, a także możliwości przywrócenia tradycji żeglarskich w obrębie Jeziora Żarnowieckiego.

Zajęcia otwierają drogę zarówno tym młodszym jak i starszym pokoleniom. Realizacja zadania sprawia, że staje się on bardziej dostępny dla różnych grup, które chcą poszerzać swoją wiedzę, a przede wszystkim stymuluje kreatywność. Połączenie przekazu wiedzy przez zabawę to świetna aktywizacja podnosząca kompetencje w zakresie rozwoju osobistego, a także społecznego.

W zadanie zaangażowani zostaną nasi partnerzy m.in. Yacht Club Rewa oraz ZHP, którzy posiadają wykształconą kadrę zdolną do realizacji zadania. Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy, a także pogłębienie umiejętności.
Zajęcia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Komentarze