W Pucku otwarto Ośrodek Interwencji Kryzysowej

  • 11 sierpnia, 2023
W Pucku otwarto Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pucku od dzisiaj działa oficjalnie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku. Placówka będzie świadczyć całodobowe wsparcie dla wszystkich potrzebujących mieszkanek i mieszkańców powiatu puckiego, którzy znaleźli się w bardzo trudnej czy też ekstremalnej sytuacji życiowej.
OIK zapewni m.in. ratowniczą pomoc psychologiczną, społeczną, pedagogiczną oraz informacyjną. W sytuacjach wyjątkowych uruchomiona będzie pomoc psychologiczna, również w miejscu pobytu osoby w kryzysie (na terenie powiatu puckiego).
Przy OIK będzie działał „hostel kryzysowy” dla 10 osób – schronienie tam jest połączone z uzyskaniem rozmaitych świadczeń interwencyjnych, np. rzeczowych, higienicznych, żywnościowych.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej został utworzony w ramach projektu: „System Aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim – Aktywator – etap II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komentarze