W Gminie Władysławowo powstanie Młodzieżowa Rada Miejska

  • 11 września, 2023

We Władysławowie rozpoczęły się wybory do Młodzieżowej Radę Gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie – młodzieżowa rada miasta czy gminy to ciało doradcze i konsultacyjne, ale może też zgłaszać wnioski o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.

– Na to właśnie liczę – szczególnie w kwestiach dotyczących młodych ludzi mówi radny z Władysławowa, Grzegorz Zamek – Gliszczyński, inicjator Młodzieżowej Rady Gminy.