• 222
  0

  Rada miasta Hel jednogłośnie przyjęła rozliczenie budżetu na rok 2021 oraz absolutorium dla burmistrza Helu Mirosława Wądołowskiego
 • 187
  0

  Burmistrz Władysławowa z jednogłośnym wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok.
 • 609
  0

  Burmistrz Helu, Mirosław Wądołowski otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. – Ta jednomyślność radnych to dowód na to, że dobrze pracujemy na rzecz naszych mieszkańców – mówi włodarz z Helu. – Każdy z nas rozumie, że reprezentuje mieszkańców. Może nie zawsze się zgadzamy, ale zawsze szukamy kompromisu – dodaje Marek Chroń, przewodniczący Rady Miasta ...
 • 750
  0

  Przyjęty raport o stanie miasta, udzielone wotum zaufania oraz absolutorium burmistrz Hannie Pruchniewskiej za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wszystkie te decyzję puccy radni podjęli wczoraj jednomyślnie.- To był trudny rok bo Puck nie mógł liczyć na wsparcie z rządowych funduszy, spadły też dochody z tytułu podatków – mówi burmistrz Hanna Pruchniewska. Ale mimo to udało się zrealizować zaplanowane ...
 • 795
  0

  Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Po sesji, samorządowiec z Kosakowa napisał na swoim Facebooku: „w dniu dzisiejszym miałem przyjemność zaprezentować Radnym Gminy Kosakowo raport o stanie Gminy Kosakowo oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Dochody budżetu osiągnęły ponad 117 mln a wydatki ...