System Find Fish powie rybakom gdzie warto łowić

  • 6 października, 2017
System Find Fish powie rybakom gdzie warto łowić

Rybacy i naukowcy wspólnie stworzą platformę komputerową, która będzie prognozować miejsca występowania ryb na Zatoce Gdańskiej. Find Fish to innowacyjny system wspomagania połowów rybackich. Tworzą go wspólnie Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z Sopotu, Instytut Morski z Gdańska oraz Zrzeszenie Rybaków Morskich z Władysławowa. Korzystać z niego będzie można za pięć lat. W praktyce rybacy będą logować się na platformie internetowej, która będzie prognozować miejsca bytowania ryb na Zatoce Gdańskiej. Aby prognozy było dokładne, najpierw kutry rybackie Zrzeszenia Rybaków Morskich z Władysławowa będą gromadzić dane dotyczące połowów oraz warunków morskich. W ciągu 5 lat odbędzie się 1500 rejsów w czasie których będą prowadzone badania.