Świetlica wiejska w Kłaninie

  • 30 kwietnia, 2020
Świetlica wiejska w Kłaninie

Świetlica wiejska w Kłaninie oddana do użytku. Nowy obiekt będzie pełnił funkcję domu kultury. W związku z obecną sytuacją, odbiór świetlicy odbył się w bardzo wąskim gronie, a sam budynek pozostanie na razie zamknięty dla mieszkańców. Budowa świetlicy była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Wartość inwestycji to nieco ponad 660 tysięcy złotych, a dotacja z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” przekazana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką wyniosła nieco ponad 200 tysięcy złotych.