Studio Bałtyckie – Jarosław Białk

  • 18 stycznia, 2023
Studio Bałtyckie – Jarosław Białk

W budżecie powiatu puckiego na rok 2023 najwięcej środków inwestycyjnych zapisano na kolejne remonty w Szpitalu Puckim. Zostanie też dokończona kompleksowa modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, budowa nowej siedziby placówki interwencyjnej w Kłaninie, a także wybudowane zostaną kolejne kilometry dróg. Więcej na ten temat w Studio Bałtyckim, w rozmowie ze starostą puckim Jarosławem Białkiem.