Samorządy Ziemi Puckiej chcą ustawy metropolitalnej dla Pomorza

  • 31 marca, 2021
Samorządy Ziemi Puckiej chcą ustawy metropolitalnej dla Pomorza

Przyjęcie przez polski Parlament ustawy metropolitalnej dla Pomorza da naszemu regionowi prawo do dysponowania dodatkowymi środkami na realizację wspólnych inwestycji. Dzięki temu, Pomorze zyska ponad 200 mln zł, które dzisiaj trafiają do budżetu państwa. Projekt określa główne zadania pomorskiej metropolii którymi są: transport zbiorowy, przebieg dróg, strategia, planowanie przestrzenne, promocja oraz ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. W ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy sprawdzać jakie nadzieje wiążą z ustawą metropolitalną dla Pomorza samorządy Ziemi Puckiej. Sprawdzimy też co już zrobiono – m.in. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którymi zarządza Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot czyli „fundament” przyszłej metropolii. Dzisiaj zaglądamy do miasta Puck i gminy Kosakowo…