Przyjęto budżet powiatu na rok 2023

  • 20 grudnia, 2022
Przyjęto budżet powiatu na rok 2023

Budżet powiatu puckiego na przyszły rok – przyjęty. Zaplanowane w nim wydatki to aż 124 mln zł, w tym blisko 21 milionów to nakłady majątkowe czyli głównie inwestycje. Te będą prowadzone głównie w Szpitalu Puckim, na drogach Ziemi Puckiej oraz w placówkach zajmujących się opieką społeczną. Prace w puckiej lecznicy pochłoną 5 mln złotych – to głównie dokończenie termomodernizacji oraz remont dachu na budynku dawnego klasztoru Sióstr Elżbietanek [tzw. „stary budynek szpitala”].Przyszły rok to także kontynuacja remontu i termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie”, dokończenie budowy nowej siedziby dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kłaninie, remont drogi powiatowej Osłonino – Żelistrzewo oraz remonty dróg powiatowych w Kosakowie oraz na odcinku Kosakowo – Dębogórze.

Komentarze