Posumowanie inwestycji w oświatę gminy Kosakowo

  • 28 grudnia, 2023

W gminie Kosakowo, 2023 był rokiem dużych i ważnych inwestycji w oświatę. Budowa dwóch przedszkoli, zakup nieruchomości pod budowę kolejnej szkoły w Pogórzu, przygotowania do budowy szkoły modułowej – to tylko niektóre z przedsięwzięć, które gmina przeprowadziła w ciągu minionych 12 miesięcy. Więcej o inwestycjach oświatowych w gminie Kosakowo w rozmowie z wójtem Marcinem Majkiem.