Ogłoszono wyniki Budżetu Obywatelskiego we Władysławowie

  • 30 września, 2023

Pięć projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego we Władysławowie trafi do realizacji. Budżet Obywatelski podsumowano w Domu Rybaka. Frekwencja wyniosła 8,93%, a głosy mieszkańców rozłożyły się następująco:

Na terenie miasta Władysławowo zostaną zrealizowane trzy projekty:

1. Wzmocnienie możliwości ratowniczych na wodzie. Doposażenie OSP Władysławowo w sprzęt ratownictwa wodnego.

2. Wiata edukacyjno – rekreacyjna we Władysławowie [przy kompleksie boisk sportowych przy ul. Rolniczej]

3. Zakup i montaż piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym do baseballa i piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie.

Z kolei na terenach wiejskich zostaną zrealizowane dwa projekty:

1. Interaktywna Szkoła [doposażenie świetlicy znajdującej się na hali sportowej przy SP w Chłapowie o sprzęt do nauki interaktywnej]

2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców Jastrzębiej Góry i okolic [zakup dwóch kompletów aparatów powietrznych ochrony układu oddechowego strażaków ratowników oraz dwóch kapturów ratunkowych dla osób poszkodowanych dla OSP].