Obchody dębogórskich jubileuszy

  • 11 września, 2023

W Chëczy Nordowëch Kaszubów w Kosakowie odbyły się obchody 50-lecia świetlicy wiejskiej w Dębogórzu oraz 59-lecia działalności samorządowej sołtysa Józefa Melzera. Pan Józef Melzer może być wzorem dla innych jeśli chodzi o działalność na rzecz lokalnej społeczności i może inspirować innych do działania – mówi wójt Marcin Majek