Nowy plac zabaw otwarto w Mostach

  • 24 kwietnia, 2023
Nowy plac zabaw otwarto w Mostach

W Mostach w gm. Kosakowo otwarto zmodernizowany plac zabaw. To pierwszy plac zabaw na ziemi puckiej dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach inwestycji powstał także niewielki skatepark. Inwestycja kosztowała ponad 750 tysięcy złotych. Inwestorem było kosakowskie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO, które pozyskało na ten cel unijne dofinansowanie

Komentarze