Miasto Puck – granty dla NGO rozdane

  • 9 lutego, 2024

Łącznie 317 tysięcy złotych trafiło do organizacji pozarządowych z Pucka. To efekt konkursu na realizację zadań publicznych w bieżącym roku czyli popularnych grantów. Na konkurs wpłynęło 56 ofert, dotacje otrzymało 49. Są wśród nich zadania m.in. z zakresu ochrony zdrowia, wsparcia seniorów, sportu, kultury, edukacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.