Kosakowo rozbuduje ulicę Derdowskiego. Teraz uchwalili plan zagospodarowania Pogórza. Szybciej dojedziemy do Gdyni

  • 4 marca, 2023
Kosakowo rozbuduje ulicę Derdowskiego. Teraz uchwalili plan zagospodarowania Pogórza. Szybciej dojedziemy do Gdyni

Przyjęty przez Radę Gminy Kosakowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Pogórzu zapewnia przestrzeń pod przyszłą rozbudowę ul. Derdowskiego. Co się ma zmienić?

Fot. Gmina Kosakowo

Na potrzeby opracowania planu miejscowego Gmina Kosakowo zleciła też koncepcję rozbudowy ul. Derdowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Płk. Dąbka w Gdyni do skrzyżowania z ul. Żeromskiego w Kosakowie. Co się ma zmeinić na drodze?

Projekt zakłada m.in. budowę nowego wiaduktu w ciągu ul. Płk Dąbka z założeniem trzech pasów ruchu w każdym kierunku (dwa pasy ruchu oraz jeden buspas) przy założeniu współpracy w tym zakresie i współfinansowaniu projektu z miastem Gdynia. Przebudowę miejsca za stacją BP w Pogórzu w jezdnię w kierunku Kosakowa.

W planie jest nawiązanie do projektowanego Nowego Układu Drogowego Kosakowo-Pierwoszyno-Mosty (rondo na połączeniu z ul. Żeromskiego) i zatoki autobusowe na całym odcinku.

Ma być też bezpieczniej dla niezmotoryzowanych, bo na całym przebudowywanym odcinku ul. Derdowskiego projektowane są chodniki oraz ścieżki rowerowe po obydwu stronach.

– Przedstawiona koncepcja zakłada docelową rozbudowę ul. Derdowskiego do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu. Całość będzie połączona z planowaną rozbudową ul. Płk. Dąbka oraz projektowanym nowym układem drogowym Kosakowo Pierwoszyno Mosty. W koncepcji przewidziane są skrzyżowania z innymi drogami w tym między innymi z ul. Gryfa Pomorskiego która docelowo ma łączyć się poprzez Suchy Dwór do trasy Via Maris w Dębogórzu Wybudowaniu – komentuje Marcin Majek, wojt gminy Kosakowo.

Komentarze