Konsultacje społeczne projektu obwodnicy Pierwoszyna

  • 17 marca, 2021
Konsultacje społeczne projektu obwodnicy Pierwoszyna
Cztery warianty planowanej obwodnicy Pierwoszyna

Za nami konsultacje społeczne dotyczące projektu obwodnicy Pierwoszyna. W trakcie spotkania mieszkańcy gminy mogli zabrać głos w dyskusji. Opinie w sprawie drogi można wyrazić do 25 marca – w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo, a także drogą elektroniczną na adres e-mail: obwodnica@kosakowo.pl.

Projektowana droga omija istniejące zabudowania w Pierwoszynie od zachodu. Nowa ulica ma skierować ruch tranzytowy poza obszar zabudowany wsi Pierwoszyno.

Zaprojektowano drogę podzieloną na odcinki A-B, B-C, C-D, D-E. Zaplanowano 4 warianty przebiegu trasy projektowanej drogi. Istotne różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami stanowią odcinki drogi A-B-C-D. Natomiast odcinek D-E jest taki sam we wszystkich wariantach.

[źródło: gminakosakowo.pl; oprac.własne]