Imprezy sylwestrowe kojarzą się z fajerwerkami. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas korzystania z wyrobów pirotechnicznych?

 • 29 grudnia, 2023

Wraz z przygotowaniami do sylwestra i Nowego Roku rośnie ilość niebezpiecznych wypadków związanych z fajerwerkami. Puccy mundurowi ostrzegają i wyjaśniają co wolno, a czego nie, oraz co robić, by uchronić się przed uszczerbkiem na zdrowiu.

– Każdego roku w okresie około sylwestrowym rośnie sprzedaż fajerwerków – tłumaczy asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk, oficer prasowy KPP w Pucku.W tym czasie odnotowuje się też wiele poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Przyczyną większości jest ich niewłaściwe użytkowanie i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Entuzjaści widowiskowych efektów świetlnych, zapominają, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi; muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją.

Materiały pirotechniczne może zakupić jedynie osoba pełnoletnia. Używanie przez osoby małoletnie nie jest rzadkim przypadkiem, dlatego widząc, że handlowcy sprzedają fajerwerki dzieciom, należy o tym fakcie poinformować policję.

– Taki czyn w świetle prawa stanowi przestępstwo i każdy, kto dopuszcza się sprzedaży fajerwerków osobom niepełnoletnim, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 – mówi asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk. – Policjanci na bieżąco sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu ich używania.

Puccy policjanci sprawdzali punkty sprzedaży fajerwerków na terenie powiatu puckiego. Podczas takich wizyt dzielnicowy przypominał o zakazie sprzedaży tych środków małoletnim, a także sprawdzał, czy we wszystkich punktach, w widocznych miejscach, umieszczone są tabliczki informujące o takim zakazie. Dzielnicowy mówił o zasadach magazynowania fajerwerków i prawidłowego eksponowania na stoiskach. Sprawdzał też dokumentacje i czy w punktach znajdują się gaśnice.

Prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia.

– Przedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek są niedozwolone prawem. W większości gmin wprowadzono okresowe ograniczenia w stosowaniu materiałów pirotechnicznych. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta – wyjaśnia oficer prasowy KPP w Pucku. Względy bezpieczeństwa, odpowiedzialność, a także empatia nakazują pamiętać o tym, że towarzyszący fajerwerkom huk oraz intensywny błysk niepokoją także zwierzęta, zwłaszcza te domowe, które niejednokrotnie są w stanie zerwać się ze smyczy, lub pokonać ogrodzenie, ratując się ucieczką. Wieczór sylwestrowy oraz pierwszy dzień Nowego Roku generują u zwierząt najsilniejszy stres w skali całego roku.

Pamiętajmy:

 • Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego.
 • Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków.
 • Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, które muszą być pod stałą opieką osób dorosłych.
 • Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

 • Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń.
 • Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się.
 • Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.
 • Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania.
 • Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!).
 • Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

 • Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
 • Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki.
 • Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych.
 • Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem – stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce.
 • W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard.
 • Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało.
 • Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.
 • Gdy doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie.