Granty dla NGO z Pucka

  • 20 lutego, 2023
Granty dla NGO z Pucka

350 tysięcy złotych otrzymały organizacje pozarządowe z miasta w ramach grantów na realizację zadań publicznych w tym roku. Najwięcej bo aż 190 tys zł rozdano w dziale „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Na drugim miejscu – pod względem finansowania – znalazł się dział „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – na 12 wniosków przyznano 79 tys zł. W kolejnych działach: „ochrona i promocja zdrowia”, „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, „działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „wypoczynek dzieci i młodzieży”, „nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” oraz „działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” dotacje były niższe. NGO z Pucka ubiegały się ośrodki na realizację 54 zadań. Przyznano 49 dotacji.