Granty dla NGO z gminy Kosakowo

  • 5 marca, 2024

W Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie odbyło się spotkanie z organizacjami pożytku publicznego z terenu gminy Kosakowo. Najważniejszym elementem spotkania było wręczenie decyzji grantowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2024. W tegorocznej edycji wnioski o granty złożyło 21 organizacji na wsparcie realizacji 46 projektów na łączną kwotę ponad 1,16 mln zł. Gmina Kosakowo przeznaczyła na granty 544 tyś. zł. Lista dotacji dostępna jest na stronie gminy Kosakowo: https://gminakosakowo.pl/aktualn…/spotkanie-z-ngo-za-nami/ Wręczenie grantów poprzedziła prelekcja prezesa „Fundacji dla Was” Bartłomieja Engelbrechta oraz panel dyskusyjny poświęcony działalności NGO.