Gmina Władysławowo czeka na deklaracje „śmieciowe” na rok 2021.

  • 8 stycznia, 2021
Gmina Władysławowo czeka na deklaracje „śmieciowe” na rok 2021.

Urząd Miejski we Władysławowie przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na rok 2021. W związku z pandemią, Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami zachęca do wypełnienia druków interaktywnych, które można znaleźć na stronie wladyslawowo.pl.Druk należy pobrać i wpisać zużycie wody z raportu otrzymanego z EKOWIKu. Druk automatycznie wyliczy miesięczne opłaty. Po wypełnieniu pozostałych pól, druk – wraz z raportem o zużyciu wody za ubiegły rok – można zostawić w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego we Władysławowie albo wrzucić do skrzynki podawczej przed urzędem albo też przesłać go za pośrednictwem platformy teleinformatycznej EPUAP. Nie trzeba będzie wówczas stać w kolejce przed urzędem.