Erasmus + w 1 LO w Pucku

  • 1 czerwca, 2021
Erasmus + w 1 LO w Pucku

Od 31 maja do 4 czerwca trwa wymiana uczniowska w ramach programu Erasmus+ w I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku. Młodzież z I LO w towarzystwie swoich rówieśników z Czech, Słowacji i Rumunii porusza tematy związane z równouprawnieniem oraz edukacją nt. gender i różnorodności. Uczniowie z Pucka zaprezentują też gościom z zagranicy region Ziemi Puckiej i Kaszub Północnych podczas występów artystycznych i warsztatów promujących dziedzictwo kulturowe. Zaplanowano także wycieczki na Półwysep Helski czy do Gdańska. Wymiana uczniowska jest podsumowaniem trwania 3. letniego projektu #EDGE. Spotkanie ma na celu m.in. przedstawianie efektów współpracy w postaci Podręcznika Dobrej Praktyki. Publikacja prezentuje wypracowane rozwiązania, metody nauczania i zdobywania wiedzy w zakresie zagadnień związanych z równouprawnieniem i edukacją nt. gender i różnorodności i wykorzystanie ich w praktyce.