Rola pracodawców w szkolnictwie zawodowym w powiecie puckim

  • 19 marca, 2016
Rola pracodawców w szkolnictwie zawodowym w powiecie puckim

W puckim ratuszu odbyła się debata „Rola pracodawców w szkolnictwie zawodowym w Powiecie Puckim”. Na zaproszenie Starosty Puckiego, Jarosław Białka, swoje prelekcje wygłosili: Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Adam Krawiec oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku – Jan Główczewski.
Po wystąpieniach rozpoczęła się właściwa debata dot. rozwoju szkolnictwa zawodowego. Jej moderatorem był dr Piotr Zamojski z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Do debaty wprowadzili: Jarosław Filipczak z Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Tadeusz Puszkarczuk – wójt Gminy Puck, Aleksander Struck – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie oraz dr hab. inż. Marek Dzida – prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej, prorektor ds. kształcenia. W dyskusji wzięli udział również zebrani goście – głównie pracodawcy z terenu Powiatu Puckiego, ale również samorządowcy.
Na zakończenie spotkania podpisano osiem umów dotyczących utworzenia nowych klas patronackich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. Umowy podpisali dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele zainteresowanych firm.

Komentarze