Absolutorium dla Zarządu Powiatu Puckiego

  • 30 czerwca, 2020
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Puckiego

Starosta Pucki wraz z Zarządem Powiatu otrzymali absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2019. Jak tłumaczy starosta Jarosław Białk: „przyznanie wotum zaufania pokazuje, że większość radnych zgodna jest w konsekwentnym realizowaniu przyjętej strategii, obranej ścieżki rozwoju Ziemi Puckiej oraz wywiązuje się ze zobowiązań w tym zakresie wobec mieszkańców – reprezentując ich interesy.” Ubiegłoroczny budżet Powiatu Puckiego został wykonany w 98,44% po stronie dochodów i w 93,04% po stronie wydatków. Powiat Pucki w ubiegłym roku zrealizował mi.in. 6 inwestycji drogowych za łączną kwotę ponad 5 mln zł, budowę sterylizatorni w Puckim Szpitalu za ponad 1mln zł, oraz remont oddziału wewnętrznego za 130 tys. zł

Komentarze