Absolutorium dla Zarządu Powiatu Puckiego

  • 15 czerwca, 2021
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Puckiego

Wczoraj odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Puckiego. Głosami większości radnych, Zarząd Powiatu Puckiego otrzymał wotum zaufania i został pozytywnie oceniony za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
– Nie było to łatwe – mówi starosta Jarosław Białk. Przez pandemię koronawirusa samorządy notowały duże straty finansowe. Szczęśliwie nasze były mniejsze niż pierwotnie zakładaliśmy – tłumaczy samorządowiec.