Studio Bałtyckie – Kosakowo

  • 30 grudnia, 2023

Budowa ul. Chmielnej za ponad 21 mln, Budowa 10 dróg gminnych za ponad 9 mln. W realizacji między innymi poprawa bezpieczeństwa w Pierwoszynie, utwardzenie kilku dróg gminnych oraz budowa miasteczka rowerowego w Dębogórzu. Budowa drogi rowerowej przez łąki za blisko 3,5 mln. Budowa pomostu pływającego za blisko 2,0 mln. Budowa ścieżki dydaktycznej z Mechelinek do Rewy za ponad 2,0 mln. Nowa siedziba Straży Gminnej. Budowa nowego oświetlenia dróg gminnych. Uchwalenie programu rozwoju tras rowerowych. Nowy harmonogram oświetlenia. Rozpoczęcie prac nad Strategią Rozwoju Zieleni w Gminie Kosakowo.