20 lat Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Puckiej: jubileuszowa uroczystość w kaszubskim stylu

 • 5 lutego, 2024

W sobotę, 3 lutego 2024 r. w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie odbyła się wyjątkowa, bo jubileuszowa uroczystość, która podkreśliła istotę i znaczenie Kół Gospodyń Wiejskich na ziemi puckiej. W 20. rocznicę powstania Gminnej Rady KGW w Pucku przedstawiciele KGW z powiatu puckiego, samorządowcy i mieszkańcy wspólnie świętowali osiągnięcia ostatnich 20. lat.

To była wyjątkowa impreza zorganizowana przez zdolne panie z KGW działających na ziemi puckiej. Wyjątkowa, bo celebrująca 20-lecie powstania Gminnej Rady KGW w Pucku, która swoją działalnością obejmuje cały powiat pucki.

Wydarzenie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie, a rozpoczęło się od powitania wszystkich gości i przybliżenia historii kół gospodyń wiejskich na terenie powiatu puckiego.

20 lat temu, 3 marca 2004 r., zawiązana została Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Pucku. Pierwszą przewodniczącą Rady została Regina Janceka z Mieroszyna, wiceprzewodniczącą – Regina Kwidzińska z Łebcza, a sekretarzem-skarbnikiem – Elżbieta Radtke z Władysławowa. Od tej chwili KGW w powiecie puckim zaczęły prężnie działać i angażować się w wiele najróżniejszych akcji społecznych i wydarzeń. Pomoc dzieciom, organizacja festynów, pomoc społeczeństwu, krwiodawstwo, wolontariat w Puckim Hospicjum, współpraca ze szkołami, jednostkami OSP, promocja regionu, kultury i kulinariów kaszubskich – to w dużym skrócie działalność rezolutnych pań z KGW ziemi puckiej.

Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Pucku może się poszczycić także pięknym sztandarem pod wezwaniem św. Marty, patronki gospodyń.

– Udało się nam zorganizować sztandar przy pomocy naszych włodarzy i sponsorów – podkreśla przewodnicząca Rady Regina Kwidzińska z Łebcza.Jest to jedyny taki sztandar w Polsce!

– Jubileuszowe emocje ubarwiają codzienność, otwierają nam perspektywy ocen i możliwości. Koła Gospodyń Wiejskich wpisały się na stałe w krajobraz społeczny kaszubskiej wsi. Mają swoją historię ruchu społecznego szukającego słusznych rozwiązań dla miejsca kobiety w życiu publicznym, sięgającą XIX wieku – wyjaśnia dyrektor OKSiT w gminie Puck dr Jan P. Dettlaff.

Podsumowanie 20. lat działalności było obszerne i szczegółowe, a po nim przyszedł czas na podziękowania dla tych, którzy przez cały ten czas wspierali działalność rezolutnych pań z KGW Ziemi Puckiej. Grono postaci docenionych we wspieraniu działalności jest obszerne, a wśród nich znaleźli się:

 • przedstawicielki 29. Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie puckim,
 • Piotr Hałuszczak – prezes Pomorskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
 • starosta pucki Jarosław Białk (reprezentowany przez przewodniczącego Rady Powiatu Puckiego Adama Zażembłowskiego),
 • Tadeusz Puszkarczuk – wójt gminy Puck,
 • Roman Kużel – burmistrz Władysławowa (reprezentowany przez zastępcę Kamila Pacha),
 • Adam Śliwicki – wójt gminy Krokowa (reprezentowany przez Tomasza Majkowskiego-Wryczę),
 • Jolanta Bieszke i Szymon Dettlaff – członkowie Zarządu Powiatu Puckiego,
 • Adam Styn – przewodniczący Rady Gminy Puck,
 • wicewójt gminy Puck Jerzy Tkaczyk,
 • dr Jan P. Dettlaff – dyrektor OKSiT w gminie Puck,
 • Brunon Ceszke – wieloletni główny inspektor ds. kultury w OKSiT w gminie Puck,
 • Regina Kwidzińska – przewodnicząca Gminnej Rady KGW w Pucku.

Po wręczeniu przez przewodniczące Gminnej Rady KGW Ziemi Puckiej wyróżnień, nagród i kwiatów wszystkim wspierającym ich działalność, przyszedł czas na podziękowania dla pań z KGW od zebranych gości. Wśród nich głos zabrali m.in. członkowie Zarządu Powiatu Puckiego.

– W imieniu pana starosty Jarosława Białka, Zarząd Powiatu Puckiego chciałby serdecznie pogratulować tego pięknego jubileuszu i złożyć najserdeczniejsze życzenia: wytrwałości, siły i cnoty, po prostu bycia sercem i twarzą ziemi puckiej – mówiła radna Powiatu Puckiego Jolanta Bieszke. – Bo przecież bez Kół Gospodyń Wiejskich, bez waszych strojów, bez waszej działalności, to nasz powiat i gmina byłyby bardzo ubogie. Wasza twórczość, działanie, wszystkich nas napawa dumą!

– Starosta Jarosław Białk przebywa co prawda na urlopie, ale poprosił mnie, żebym w jego imieniu pozdrowił wszystkie białki znajdujące się na tej sali, a więc: serdecznie was pozdrawiam! – dodał przewodniczący Rady Powiatu Puckiego Adam Zażembłowski. – Życzę Wam dużo inicjatyw, i na pewno, w jakiś sposób, Powiat Pucki dalej będzie Was wspierał. Wszystkiego dobrego!

Po przemówieniach i podziękowaniach przyszedł czas na piękny, rocznicowy tort (dzięki hojności Aleksandry Hallmann z KGW Żelistrzewo), a po nim rozpoczęła się prawdziwie kaszubska biesiada celebrująca tę wyjątkową okazję.