11-latek z powiatu puckiego nie dawał żyć koleżance z klasy. Stanie przed sądem

  • 8 listopada, 2023
11-latek z powiatu puckiego nie dawał żyć koleżance z klasy. Stanie przed sądem

We wtorek, 7 listopada 2023 r. do Komendy Powiatowej Policji w Pucku wpłynęło zgłoszenie od bezsilnej matki 11-letniej dziewczynki, która od dłuższego czasu była nękana w szkole przez kolegę z klasy.

– Policjanci ustalili, że w wyniku wyzywania dziewczynki, szarpania jej, popychania i uderzania, małoletnia córka czuła się poniżana, udręczana i upokorzona – infromują w puckiej komendzie policji. – Próby rozwiązania problemu, z pedagogami szkoły czy z rodzicami ucznia, które nękało nastolatkę, były niewystarczająco pomocne, nie przyniosły znaczącej  poprawy i to doprowadziło do zgłoszenia sprawy organom ścigania. Teraz losem 11-latka z powiatu puckiego zajmie się sąd rodzinny.

Policjanci z jednostki w Pucku podkreślają, iż w przypadku osób nieletnich, które popełniają czyny niezgodne z prawem, zasadnym jest kierowanie sprawy do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym. Sąd Rodzinny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich.

– Postępowanie w sprawie nieletniego prowadzone przez sąd rodzinny ma na celu ustalenie, czy istnieją okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego, lub czy nieletni popełnił czyn karalny, a także ustalenie, czy zachodzi potrzeba zastosowania wobec niego środków przewidzianych w Ustawie o Wspieraniu i Resocjalizacji Nieletnich – tłumaczy asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk, oficer prasowy KPP w Pucku. – W celu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, sąd wysłuchuje nieletniego, jego rodziców albo opiekuna. W postępowaniu z nieletnim bierze się pod uwagę osobowość nieletniego, a w szczególności wiek, stan zdrowia, stopień rozwoju psychicznego i fizycznego, cechy charakteru, a także zachowanie się oraz przyczyny i stopień demoralizacji, charakter środowiska oraz warunki wychowania nieletniego. Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia. Sąd nie wydaje wyroku, tylko rozstrzyga sprawę postanowieniem.

Policyjny apel do nastolatków

Puccy policjanci apelują i przypominają wszystkim nastolatkom: jeśli potrzebujesz pomocy, nie wstydź się o nią poprosić. Zwróć się o pomoc do bezpiecznego dorosłego, rodzica, nauczyciela, specjalisty. Bezpiecznym dorosłym może być również zaufany policjant. Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu zdarzają się gorsze chwile, czy niepowodzenia. Co ważne, nie musisz być sam z problemami.

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Pucku

– Przypominamy, że na terenie powiatu znajduje się wiele instytucji pomocowych, między innymi ośrodki pomocy społecznej, czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji i zapobiec tragicznym w skutkach wydarzeniom – tłumaczy rzecznik KPP w Pucku. – Policjant dzielnicowy również udziela podpowiedzi i wsparcia zatroskanym rodzicom. Przedstawia kwestie prawne, podejmuje działania profilaktyczne. Policjanci z powiatu puckiego chętnie dzielą się swoją wiedzą z uczniami szkół w powiecie puckim. Organizują spotkania, pogadanki, debaty czy kampanie edukacyjno-informacyjne.