10 LAT OMGGS

  • 7 września, 2021
10 LAT OMGGS

Węzły integracyjne, wspólne programy społeczno-gospodarcze, a także wspólna promocja. A w przyszłości – m.in. wspólny bilet na obszarze całej metropolii. To tylko część korzyści, jakie pomorskie samorządy czerpią z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Stowarzyszenie obchodzi w tym roku 10 lat swojego istnienia, a jubileusz zbiegł się z 9. edycją kongresu Smart Metropolia. – Obszar metropolitalny to solidarność, współpraca i wymiana doświadczeń, które służą całemu regionowi – podkreślano to wielokrotnie na wczorajszej gali jubileuszowej. Dodajmy, że OMGGS realizuje łącznie 195 projektów o wartości 3,4 mld zł