Zarządu Powiatu Puckiego otrzymał jednogłośne absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu

  • 22 czerwca, 2023
Zarządu Powiatu Puckiego otrzymał jednogłośne absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu

Zarządu Powiatu Puckiego otrzymał jednogłośne absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Starosta Jarosław Białk podziękował za „oddaną, pełną wyzwań pracę, dzięki której Powiat Pucki dynamicznie rozwija się na wielu płaszczyznach”. Podczas sesji zapadły też decyzje m.in. o powołaniu Młodzieżowej Rady Powiatu Puckiego oraz o powierzeniu prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejskiej Bibliotece Publicznej we Władysławowie.

Komentarze