We Władysławowie nagrodzą działaczy kultury

  • 16 marca, 2023
We Władysławowie nagrodzą działaczy kultury

Po raz pierwszy środowisko kultury w Gminie Władysławowo – artyści, twórcy, animatorzy kultury oraz osoby zaangażowane w jej zachowanie i upowszechnianie, będą mogli zostać uhonorowani za swoją działalność.

W ubiegłym roku podjęta została bezprecedensowa uchwała Rady Miejskiej we Władysławowie, w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody przyznawane będą w poniższych kategoriach:
1) nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej,
2) nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony kultury,
3) nagroda za całokształt działalności kulturalnej „Ambasador Kultury Gminy Władysławowo”.

Wnioski o nagrodę składa się w terminie od 15.03 do 15.04 br. za działalność w roku poprzednim. Mogą je złożyć: Burmistrz Władysławowa, Komisja Kultury, Sportu, Porządku Publicznego Rady Miejskiej Władysławowa, instytucje kultury, związki lub stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne; inne instytucje i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej oraz grupa co najmniej 15 mieszkańców Gminy Władysławowo.

Nagrody przyznawane będą przez Burmistrza Władysławowa osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie Gminy Władysławowo, osobom prawnym lub innym podmiotom mającym siedzibę na terenie gminy, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

Kandydat do nagrody może otrzymać ją w danym roku tylko w jednej z powyższych kategorii. Nagrodę za całokształt działalności „Ambasador Kultury Gminy Władysławowo” można otrzymać wyłącznie jednorazowo. Nagrody są świadczeniem pieniężnym, wypłacanym z budżetu Gminy Władysławowo w roku przyznania nagrody.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie, ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo w Biurze Obsługi Interesanta oraz w wersji elektronicznej na adres: m.frackowiak@wladyslawowo.pl

Więcej informacji na Biuletynie Informacji Publicznej