Uroczysta sesja kończąca kadencje we Władysławowie

  • 15 października, 2018
Uroczysta sesja kończąca kadencje we Władysławowie

Na ostatniej sesji Rady Miasta Władysławowo podsumowano minione 4 lata. Jak mówił burmistrz Roman Kużel – w tym czasie udało się zrealizować aż 40 inwestycji na drogach, a ogólnie – około 250-ciu inwestycji w całej gminie. Najważniejsze z nich to m.in. te zrealizowane wspólnie z powiatem puckim czyli budowa ul. Żwirowej, budowa nowej drogi w kierunku Łebcza – do granicy z gminą Puck, a także rozbudowa oświetlenia ulicznego i rozbudowa szkoły w Chłapowie.

– Nie brakowało polemik, ale jeśli spojrzymy na minione 4 lata całościowo to można powiedzieć, że kadencja była spokojna i merytoryczna – mówią przedstawiciele władz gminy.