• 1716
    0

    Zobaczcie spot reklamujący serię rekonstrukcji historycznych “Bitwa o Wielką Wieś”, które odbędą się we Władysławowie w dniach 17-21 sierpnia. Organizatorami imprezy są: Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie oraz Muzeum Techniki Militarnej i Historii Pomorza w Kłaninie. A tak było rok temu: