• 769
    0

    70 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 otrzymała gmina Krokowa na zakup sprzętu do zdalnej nauki dla dzieci ze szkół podstawowych. Za tę sumę gmina nabyła już m.in. 117 tabletów, które dyrektorzy szkół rozdysponowali potrzebującym uczniom.