• 1729
    0

    Replika średniowiecznej latarni morskiej – tzw. „blizy” oraz chatę kaszubskiego rybaka zbudowano w Muzeum Helu – oddziale Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu. Obydwa obiekty powstały na terenie dawnego stanowiska artyleryjskiego B1. Oba też zostaną udostępnione zwiedzającym na majówkę. Muzeum Helu wzbogaciło się też o nowe ekspozycje – warsztat bursztynnika oraz dwie klasy szkolne – z ...