• 801
    0

    „Produkt lokalny i tradycyjny – śladem wzorów z południa Polski”. W ramach projektu pod taką nazwą – rybacy, przetwórcy, restauratorzy, działacze kulturalni, właściciele gospodarstw agroturystycznych, a także pracownicy samorządowi z terenu Ziemi Puckiej odwiedzili kilkanaście miejsc na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. M.in. po to, aby nauczyć się jak rejestrować i promować produkty regionalne. Wyjazd pozwolił na ...