• 1324
    0

    Po raz 18 w tej kadencji zebrali się dzisiaj Radni Powiatu Puckiego. Na sesji podjęto szereg uchwał dotyczących m.in. współpracy z gminami w zakresie pozyskania środków z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na remonty dróg gruntowych. Radni podjęli też uchwałę dotyczącą określenia celów na które Powiat Pucki wydatkuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.