• 517
  0

  SeaBin czyli pływający, autonomiczny śmietnik sprząta helską marinę. Urządzenie kosztowało ok. 23 tysięcy złotych. Na jego zakup Zarząd Portu Morskiego w Helu otrzymał dotację z Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w kwocie 17 tysięcy złotych. SeaBin może zebrać jednorazowo do 20 kg śmieci. Ma też możliwość zbierania oleju i innych zanieczyszczeń płynnych z powierzchni wody. Na ...
 • 546
  0

  Żaglowiec STS Kapitan Borchardt gościł dzisiaj w puckim porcie. To najstarsza tego typu jednostka pływająca obecnie pod polską banderą. Powstał w 1918 r. w holenderskiej stoczni jako oceaniczny żaglowy statek towarowy „Nora”. W 1923 r. został sprzedany do Niemiec. Po II wojnie światowej wrócił do Holandii, a następnie w 1953 r. został kupiony przez Szwedów. ...
 • 2274
  0

  W następstwie zmniejszenia ilości kutrów rybackich i wygasającej funkcji jako ośrodka obsługi rybołówstwa, a także w związku z rosnącym ruchem turystycznym, w mieście Hel pojawiła się potrzeba rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Głównym założeniem Inwestorów i Projektantów było stworzenie w miejscu nieczynnych zakładów magazynowania i przetwórstwa rybnego ośrodka obsługi ruchu turystycznego, a ze względu na wyjątkową lokalizację, ...
 • 1062
  0

  Zrzeszenie Rybaków Morskich z Władysławowa protestuje przeciwko nowym wytycznym Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W projekcie nowego rozporządzenia dot. szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa, który rybacy otrzymali do konsultacji są zapisy, które wzburzyły całe środowisko rybackie. Dotyczą one m.in. zakazu poławiania ryba na Zatoce Gdańskiej przez kutry o długości powyżej 12 metrów i w odległości ...