• 459
    0

    Decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Pucku nadkom. Beaty Nienadowskiej obowiązki Komendanta w gminie Krokowa objął podkom. Marcin Wittbrodt. W Komendzie Powiatowej Policji w Pucku odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków nowemu  Komendantowi Komisariatu Policji w Krokowej podkom. Marcinowi Wittbrodt, który dotychczas pełnił służbę w Komisariacie Policji w Kosakowie. Na nowe stanowisko podkomisarza wprowadziła nadkom. Beata Nienadowska, ...