• 1707
    0

    W Powiecie Puckim trwa cykl spotkań z radnymi gmin i miast w sprawie Strategii Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016 – 2025. W czasie spotkań władze powiatu oraz Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej prezentują założenia strategii oraz słuchają opinii radnych na jej temat. To ostatnia chwila, aby wprowadzić jeszcze zmiany do dokumentu, który będzie wyznaczał kierunki ...