• 201
    0

    Historyczny, pierwszy sztandar OSP Władysławowo po wielu latach ponownie trafił do jednostki – tym razem jako obiekt muzealny.Sztandar został nadany jednostce 5 maja 1948 roku. Jak odnotował w kronice jednostki Jerzy Patok – było to duże wydarzenie w historii Wielkiej Wsi. Sponsorami sztandaru byli m.in. strażacy oraz okoliczni rybacy.Obecnie druhowie OSP Władysławowo podczas uroczystości państwowych ...